ochrana osobních údajů

Společnost La KlauMa je registrována Úřadem na ochranu osobních údajů pod číslem 00046393. S Vašimi osobními daty nakládáme v souladu se zněním zákona na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a dodatků. K vyřízení vašich objednávek potřebujeme znát některá vaše osobní data, jako je jméno, adresa, telefon, e-mailová adresa a případné další údaje.  Vaše data chráníme před zneužitím a neposkytujeme je třetím stranám (s výjimkou případů, kdy je poskytnutí některých údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou k úspěšnému doručení zboží) Data neregistrovaných zákazníků uchováváme výhradně za účelem vyřízení objednávky. Data registrovaných zákazníků uchováváme za účelem vyřizování objednávek a vyššího komfortu při opakovaných nákupech. V případě, že chcete, aby vaše osobní údaje byly z naší databáze zcela odstraněny, zašlete prosím Váš požadavek na info@strevice.cz, a my Vaše osobní údaje neprodleně odstraníme z naší databáze. V případě další objednávky pak budete nakupovat buď jako neregistrovaný zákazník nebo se během objednávky můžete znovu zaregistrovat. Další informace o ochraně osobních údajů najdete v našich Obchodních podmínkách.